8.0
Η βαθμολογία μας: Η βαθμολογία μας:
8.0
Φρουτάκια:
Live Casino:
Λογισμικά:
Ταχ. Αναλήψεων:
Εξυπηρέτηση:
Προσφορές*:
Mobile:
Jackpot:
8
8
8
8
8
8
8
8
Η βαθμολογία σας:
5.5/10
(4 Αξιολογήσεις)